על מנת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לחץ/י כאן
The Van Leer Jerusalem Institute
P.O.Box 4070, Jerusalem, Israel
02-5605282

נשלח באמצעות תוכנת אקטיב-טרייל